Lịch học tháng 4

25/04/2017
  
Cơ sở 1: 33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
STT CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ LỚP NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC KHAI GIẢNG BẾ GIẢNG
1 ACADEMIC 5L I1 LTI104 THỨ 5 18:00 - 21:00 16/4/2017 30/7/2017
CHỦ NHẬT 9:00 - 12:00
2 P2 LPT204 THỨ 2 18:00 - 21:00 17/4/2017 31/7/2017
THỨ 6
3 E1 LTE104 THỨ 4 18:00 - 21:00 19/4/2017 2/8/2017
THỨ 7
4 IELTS 5C POWER LTPo04 THỨ 3 18:00 - 21:00 25/4/2017 11/8/2017
THỨ 7 14:00 - 17:00
5 TOEIC 5E FOUNDATION LTFo04 THỨ 2 18:00 - 21:00 28/4/2017 11/8/2017
THỨ 6
6 EMPOWER LTEm04 THỨ 4 18:00 - 21:00 26/4/2017 9/8/2017
CHỦ NHẬT 14:00 - 17:00
 
Cơ sở 2: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo tại Atlantic Five-star English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
Các khóa học tại Atlantic Group
Top