Chương trình học và thời lượng

01/04/2017
  
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH
 


ACADEMIC ENGLISH 5L chia làm 4 cấp độ
 
Chương trình tiếng Anh học thuật ACADEMIC ENGLISH 5L Atlantic Five-star English Academy được chia thành 4 trình độ (level), mỗi trình độ chia thành 02 khoá học.  Cụ thể như sau:

1. Elementary (gồm Elementary 1 và Elementary 2)

2. Pre-Intermediate (gồm Pre-Intermediate 1 và Pre-Intermediate 2)

3. Intermediate (gồm Intermediate 1 và Intermediate 2)

4. Upper-Intermediate  (Upper-Intermediate 1 và Upper-Intermediate  2)

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH


Thời lượng chương trình ACADEMIC ENGLISH 5L
 
Mỗi khoá học của chương trình ACADEMIC ENGLISH 5L kéo dài 90 giờ. Ngoài ra, học sinh cũng có thể lựa chọn các khoá học cấp tốc kéo dài 60 giờ học.
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo tại Atlantic Five-star English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
Các khóa học tại Atlantic Group
Top