Chương trình học và thời lượng

01/04/2017
  
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNHChương trình IELTS 5C chia ra 2 khóa PLUS và EXPRESS
 
Chương trình IELTS 5C của Atlantic Five-star English Academy được chia thành 2 chương trình nhỏ:

ELTS PLUS (luyện thi và kỹ năng mềm) gồm:
  
- Power (4.5-5)
 
- Passport (5-5.5 hoặc 6.0)

- Perfect (6+-7+)

IELTS EXPRESS (luyện thi cấp tốc)

 - Passport (5.5-6+)

- Perfect (6+ - 7+)
 
Mỗi chương trình IELTS 5C sẽ được chia thành các khoá học nhỏ, mỗi khóa giúp người học tăng từ 0.5 đén 1 điểm cho bài thi IELTS.

 THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
Thời lượng khóa học PLUS và khóa học EXPRESS

Các khoá học của chương trình IELTS PLUS đều có thời lượng kéo dài 90 giờ. Trong khi đó, các khoá cấp tốc IELTS EXPRESS giảm một nửa thời gian chỉ kéo dài 45 giờ.
 
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo tại Atlantic Five-star English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
Các khóa học tại Atlantic Group
Top